กรอกเลขบัตรเพื่อเข้าสู่ระบบ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์

  กรอกเลขบัตรประชาชน  
 
  วันเดือนปีเกิด
 
 
 
  กรุณากรอกรหัสยืนยันการเข้าสู่ระบบ
 
 
 
     
     
 

ตัวอย่างการป้อนหมายเลขบัตรประชาชน

3 9403 39403 74 2 : ให้ป้อนข้อมูลเป็นชุดหมายเลขบัตรประชาชนเรียงติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค
หรือมีเครื่องหมายใดๆ รวมอยู่เช่น 3940339403742

ตัวอย่างการป้อนข้อมูลวันเดือนปีเกิด

5 ธันวาคม 2516 : ป้อนข้อมูลเป็น 05122516 (สองหลักแรกแทนวันที่ สองหลักต่อมาเป็นเลขเดือน
และสี่หลักสุดท้ายเป็นปี พ.ศ.)

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ